Stroje na krmoviny - Výzva na predkladanie ponúk

Názov súťaže : Krmoviny
Popis zákazky:
Profesionálna technika na využitie v poľnohospodárstve určená na zber krmovín
Predmet zákazky :
1. Nesená žacia kombinácia 
Množstvo : 1 ks / komplet
2. Zhrňovač krmovín 
Množstvo : 1 ks / komplet
Doplňujúce informácie k zákazke:
Zákazka spolufinancovaná z PRV 2014 – 2020
Ponuka musí spĺňať podmienky uvedené v súťažných podkladoch a pravidlách poskytovateľa.
Presný dátum na predkladanie cenových ponúk:
10.11.2017  do 12:00 hod.
Predpokladaný dátum realizácie: do 31.5.2018
Lokalita kde chcete projekt realizovať: 
Zemplínska Teplica, okres Trebišov
Vyhlasovateľ výzvy:
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, sppferko@stonline.sk 
Úplné znenie výzvy :

Výzva na predkladanie ponúk 

Názov súťaže : Stroje na krmoviny

Popis zákazky:

Profesionálna technika na využitie v poľnohospodárstve určená na zber krmovín

Predmet zákazky :

1. Nesená žacia kombinácia 

Množstvo : 1 ks / komplet

2. Zhrňovač krmovín 

Množstvo : 1 ks / komplet

Doplňujúce informácie k zákazke:

Zákazka spolufinancovaná z PRV 2014 – 2020

Ponuka musí spĺňať podmienky uvedené v súťažných podkladoch a pravidlách poskytovateľa.

Presný dátum na predkladanie cenových ponúk:

10.11.2017  do 12:00 hod.

Predpokladaný dátum realizácie: do 31.5.2018

Lokalita kde chcete projekt realizovať: 

Zemplínska Teplica, okres Trebišov

Vyhlasovateľ výzvy:

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 

Hlavná 480, Zemplínska Teplica, sppferko@stonline.sk 

Súťažné podklady :

  1. Krmoviny_VerejnáVýzva.pdf (125,8 kB)
  2. Krmoviny_SúťažnéPodklady_VšeobecnéP_2017-8.pdf (232 kB)
  3. Krmoviny_SúťažnéPodklady_ŠpecifickéP_2017-8.pdf (205,1 kB)
  4. TS_Špecifikácia_ŽaciaKombinácia.pdf (112992)
  5. TS_Špecifikácia_Zhrňovač.pdf (109772)
  6. Krmoviny_VerejnáVýzva.pdf (128860)
  7. Krmoviny_ZmluvaKúpna _Tovar.pdf (200155)

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou LepšíWeb.sk